Flowers
Bezpieczeństwo jest najważniejsze
Bezpieczeństwo uczniów w szkole, jak i podczas wyjść szkolnych i wycieczek to priorytet naszych działań. Kadra pedagogiczna Jagiellonki dba o organizowanie cyklicznych zajęć o zagrożeniach, zasadach BHP, czy udzielaniu pierwszej pomocy, jak również o bezpieczeństwie w sieci poprzez m.in. realizowane programy.
Kadra pedagogiczna naszej szkoły na każdym kroku upewnia się, że wychowuje uczniów zgodnie z netykietą obowiązującą w Internecie oraz dba o bezpieczeństwo w sieci zarówno uczniów klas młodszych, jak i starszych informując ich o zagrożeniach tam czyhających. Proces ten umożliwiają różnego rodzaju realizowane projekty, programy dostępne dla nauczycieli, jak również materiały edukacyjne w postaci broszur, infografik, scenariuszy zajęć, które są wykorzystywane nie tylko podczas zajęć informatyki, ale również podczas realizacji innych zajęć.
Ponadto, o niebezpieczeństwach w sieci edukowani są również rodzice naszych uczniów podczas np. tematycznych spotkań z wychowawcą oraz dzięki cyklicznie udostępnianym materiałom. Co więcej, nauczyciele zaangażowani w społeczność eTwinning biorą udział w dostępnych webinarach, czy też wydarzeniach dotyczących np. Bezpiecznego Dnia Internetu (Safer Internet Day) i dzielą się wiedzą z innymi.
Flowers
Gdzie szukać pomocy?
Jesteś ofiarą lub świadkiem hejtu i potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z linią zaufania dla dzieci i młodzieży na stronie 116111.pl
Telefon: 116 111
Formularz kontaktowy:
Programy i projekty edukacyjne realizowane w szkole
Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach programu „Dziecko w Sieci”. Projekt Sieciaki.pl jest elementem programu „Safer Internet”. Głównym partnerem projektu jest Fundacja Orange. Podstawowym elementem projektu Sieciaki.pl jest edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 9-11 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie, filmy, gry, piosenki oraz materiały edukacyjne. Projekt Sieciaki.pl ma na celu przede wszystkim edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie.
Zobacz więcej
Projekt edukacyjny Technologie z klasą obejmuje cykl scenariuszy lekcji dotyczący bezpieczeństwa w sieci, nowych technologii, a także nauki programowania.
Zobacz więcej
Publikacje dostępne dla nauczycieli w celu przeprowadzania zajęć tematycznych
Bezpieczna szkoła
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
Zobacz więcej
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online
Kompendium dla rodziców i profesjonalistów
Zobacz więcej
Dbaj o fejs
Przewodnik dla młodzieży
Zobacz więcej
CyfrowoBezpieczni.pl
Bezpieczna szkoła cyfrowa - Cyfrowa biblioteka materiałów
Zobacz więcej
Materiały edukacyjne dostępne dla nauczycieli w celu przeprowadzania zajęć tematycznych
Cybernauci
Zobacz więcej
Necio.pl
Zobacz więcej
Edukacja medialna
Zobacz więcej
Platforma edukacyjna dla profesjonalistów
na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą
Zobacz więcej
Safer Internet
Materiały edukacyjne
Zobacz więcej
NASK dyżurnet.pl
Zobacz więcej
NASK akademia
Zobacz więcej
Przydatne materiały i linki dla rodziców i opiekunów
Kampania chroń dziecko w sieci
Zobacz więcej
Zadbaj o dziecięcy mózg
Domowe zasady ekranowe
Zobacz więcej
Bezpieczne media
Broszura dziecko i media
Pobierz pdf
NASK dyżurnet.pl
Dla rodziców i opiekunów
Uważni rodzice
Pobierz pdf
Rodzina i ekrany
Pobierz pdf