Zasady oceniania

Ocenianiu w szkole podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia, jak i zachowanie. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w Statucie Szkoły w Rozdziale IX.