Samorząd uczniowski

Poniżej prezentujemy samorząd Uczniowski na rok szkolny 2021/2022 Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jagiellonka w Inowrocławiu.

Zuzanna Posała
Przewodnicząca
Zuzanna Szmyt
Zastępca Przewodniczącej
Julita Oczki
Skarbnik