Płatności

Płatności prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka. Wpłat prosimy dokonywać na konto o numerze:

72 1090 1069 0000 0001 3393 7192