Dni ustawowo wolne
14 października (czwartek)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
12 listopada (piątek)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
23-31 grudnia
zimowa przerwa świąteczna (23, 27, 28, 29, 30 grudnia - zajęcia opiekuńczowychowawcze)
7 stycznia (piątek)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
17-30 stycznia
ferie zimowe (17-21 stycznia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
14-19 kwietnia
wiosenna przerwa świąteczna (14 i 19 kwietnia (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
2 maja (poniedziałek)
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Terminy zebrań
19 października
Drzwi Otwarte
13 grudnia
Informacja o bieżących ocenach
28 marca
Drzwi Otwarte
23 maja
Informacja o bieżących ocenach
Inne ważne terminy
24 czerwca
uroczyste zakończenie roku szkolnego
27 czerwca - 29 lipca
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Terminy wystawiania ocen
do 13.12
informacja o zagrożeniu,
do 22.12
proponowane oceny śródroczne,
do 11.01
ostateczne oceny śródroczne,
do 19.05
informacja o zagrożeniu,
do 2.06
proponowane oceny końcoworoczne,
do 13.06
ostateczne oceny końcoworoczne