Dni ustawowo wolne
14 października (piątek)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
23-30 grudnia 2022
zimowa przerwa świąteczna (23, 27, 28, 29, 30 grudnia - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
30 stycznia - 12 lutego 2023
ferie zimowe (30 stycznia-3 lutego zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
6-11 kwietnia 2023
wiosenna przerwa świąteczna (6 i 11 kwietnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
2 maja 2023 (poniedziałek)
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23-25 maja 2023
Egzamin Ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 4-7)
9 czerwca 2023
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Terminy zebrań
5 września 2022
Zebranie organizacyjne
17 października 2022
Drzwi Otwarte
12 grudnia 2022
Informacja o bieżących ocenach
27 marca 2023
Drzwi Otwarte
22 maja 2023
Informacja o bieżących ocenach
Inne ważne terminy
22 czerwca 2023
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
26 czerwca - 28 lipca 2023
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ( półkolonie letnie)
Terminy wystawiania ocen
do 22.12.2022
informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną
do 12.01.2023
proponowane oceny śródroczne
do 23.01.2023
ostateczne oceny śródroczne
do 15.05.2023
informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną
do 29.05.2023
proponowane oceny końcoworoczne
do 13.06.2023
ostateczne oceny końcoworoczne