etw

W naszej szkole od kilku lat co roku nauczyciele realizują projekty eTwinning. Dzięki projektom uczniowie mają możliwość pracować nad swoimi umiejętnościami językowymi, ale również pielęgnować inne wartości takie jak asertywność, komunikacja, współpraca w grupie, doskonalić umiejętności społeczne, szerzyć otwartość i tolerancję.